За вендузите

За вендузите

Posted by admin on February 27, 2016


КАКВО Е ТЕСТЪТ С ВЕНДУЗИ?
Тестът с вендузи е диагностичен тест, който се използва за първична оценка на пациенти оплакващите се от цервикална и лумбосакрална радикулопатия. Това е нов приложен тест ,базиран на използването на вендузи с различни размери поставяни върху определени области на цервикалният, торакалния и лумбосакралния отдел на гръбначния стълб като суха вендузна техника.Ефектът на вендузите за намаляване на болката и облекчаване на оплакванията на пациентите се използва за диагностични цели.Ние прилагаме вендузите в определени области на човешкото тяло, по- специално шията, рамената и гърба и отбелязваме техния ефект върху оплакванията на пациентите.
Първоначално тестът е използван за разграничаване между адукторна болка от пренапрежение и болка идваща от пикочния мехур и половите органи при футболисти,
Което е наистина трудно за диференциална диагноза.След това тестът става част от прегледа на пациенти страдащи от цервикална и лумбосакрална радикулопатия и винаги се вписва в пациентския документ като( тест с вендузи положителен или отрицателен),
Както и другите тестове( усещане,тест с вдигане на крака в право положение,тест за болка при натиск и други).Ние забелязахме че, положителният тест с вендузи винаги означава положителен ЯМР резултат.Всеки пациент, който има положителен тест и няма възможност за извършване на ЯМР или КТ, след това е лекуван като случай с радикулопатия и винаги се е подобрявал.
Рутинно тестът се прилага като диагностичен тест в нашата клиника от 2009.

ТЕХНИКА НА ТЕСТА С ВЕНДУЗИ:

Тестът започва със снемане на добра анамнеза и физикален статус за установяване наличието на симптоми или белези на цервикален,лумбосакрален дисков пролапс.
Тестът е по-добре обоснован и приложим, когато пациентът има ясни и богати симптоми като: болка в шията и кръста, ишиас, изтръпване на крайниците, скованост, мравучкане, парастезия на горните и долните крайници, мускулна слабост.
Като цяло ние караме пациента да направи това, което преди теста не е можел да направи.
Ние имаме някои докладвани случаи, при които пациентът наистина си отива вкъщи с вендузата на гърба.

Тестът с вендузи сам по себе си повлиява оплакванията на пациентите, ние сме забелязали, че например те идват в кабинета за преглед накуцвайки и се прибират вкъщи ходейки нормално.Това говори положително за теста и потвърждава наличието на дисков пролапс.

Областите на теста с вендузи остават тъмни за три до четири дни,което не бива да тревожи, колкото по интензивно е потъмняването това доказва че и проблемът е по- задълбочен.
дори и в случай когато лечението не може да започне веднага поради различни причини от страна на пациентите, маркираните точки остават същите за лечение дори и след една година.
Лечението е разделено на суха или мокра терапия с вендузи.
Сухата терапия се прилага за десет последователни дни.
Мократа терапия се прилага един път в месеца.

Ниският икономически статус на пациентите в Судан ни кара да се опитваме да откриваме тестове за диагностициране на това широко разпространено заболяване.
Не всички пациенти имат възможността да платят за ЯМР или рентген, което също има ниска диагностична стойност.
Тестът се използва за разграничаване между мускулна и неврологична болка, главоболие, световъртеж, остра или хронична болка в слабините и между колянна болка поради остеоартрит или поради дискови пролапси. Трудно е да се направи диференциална диагноза между тези заболявания без използването на скъпи изследвания като ЯМР.
Тестът с вендузи помага за разграничаването и за първичната диагноза на тези заболявания.

КАКЪВ Е РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА ТЕСТА С ВЕНДУЗИ?

Около 4000 пациента са посетили нашата клиника на възраст от 18 и 74 години,
343 пациента са мъже и 157 са жени.
При установяване че пациента има насочваща анамнеза и изследване за радикулопатия,се извършва теста с вендузи, ако той е положителен пациентът е помолен да направи рентгеново изследване или ЯМР за потвърждаване на диагнозата.Ако пациента се съгласи да направи изследването, изчакваме резултатите. В противен случай започваме лечението.
Само 500 от пациентите бяха способни да направят рентгеново изследване, ЯМР или КТ.
Като някои от тях,идваха вече с направени изследвания от Судан или извън страната, след като вече са се консултирали със различни лекари, след направени хирургични операций и физиотерапия без подобрение.
Проучването показва че 440 от изследваните пациенти с положителен тест с вендузи, имат положителни ЯМР резултати, които показват наличие на дисков пролапс.

38 пациенти имат положителен тест с вендузи и отрицателни ЯМР резултати
като при двама от тях, са направени нови ЯМР изследвания на цервикалния отдел на гръбначния стълб, защото теста с вендузите там е бил положителен.


22 пациенти имат отрицателен тест с вендузи и отрицателни ЯМР резултати.

Ние сме сигурни че останалите 3500 пациента, който не са направили изследвания имат цервикална и лумбосакрална паталогия в поне 90%.

ВАЛИДНОСТ:
Сензитивност: 400/440=0.91
Специфичност 22/38=0.35

НАДЕЖДНОСТ:
Положителна прогностична стойност: 400/438=0.91
Отрицателна прогностична стойност: 22/62=0.35

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ТЕСТА С ВЕНДУЗИ:
Тестът е индикиран за разграничаване на:
∙ Мускулна от неврологична болка /компресионна болка/
∙ Оплаквания в долните крайници поради цервикална и/или лумбосакрална паталогия.
∙ Главоболие поради мускулен спазъм или главоболие от цервикален диск.
∙ Световъртеж причинен от заболяване на ушите или световъртеж причинен от цервикална паталогия.
∙ Остра и хронична болка в слабините поради адукторна паталогия или поради урологични проблеми.
∙ Болка в колянната, тазобедрената глезенната става поради ставни заболявания като остеоартрит или поради цервикална и/или лумбосакрална радикулопатия.
∙ Болки в китковата, лакетната или раменната става поради ставни заболявания или поради цервикална и/или лумбосакрална радикулопатия.

ПРЕДИМСТВА НА ТЕСТА:
∙ Лесен за изследващия
∙ Лесен за долавяне от пациента
∙ Бърз
∙ Евтин
∙ Точен
∙ Безопасен

НЕДОСТАТЪЦИ НА ТЕСТА:
∙ Тестът може да определи проблем с цервикален диск, но не може точно да определи номера на диска в цервикалния гръбнак/ поради факта че една вендуза обхваща повече от един цервикален диск/.
∙ Тестът с вендузи не е приложим ако пациентът няма оплаквания, при тихи случаи на радикулопатия.
∙ Тестът с вендузи може да причини транзитни болки, които отшумяват бързо.
∙ Тестът не може да определи размера и броя на дисковете и нуждата от хирургично лечение.

КОГА ТЕСТЪТ С ВЕНДУЗИ Е ПОЛОЖИТЕЛЕН:
Когато при прилагане на вендузите оплакванията намаляват или изчезват в тази област.

КОГА ТЕСТЪТ С ВЕНДУЗИ Е ОТРИЦАТЕЛЕН:
Когато при прилагане на вендузи оплакванията на пациента не намаляват или не изчезват в тази област.